Kölcsönzési feltételek

Kölcsönzési feltételek

A gépek megbontása TILOS! Hiba estén haladéktalanul jelezni kell a Bérbeadónak és vissza kell szállítani a gépet!

A bérelt gép,szerszám töréséből eredő kárt a Bérlő köteles megfizetni!

A bérelt gép szakképzett kezelőjéről a Bérlő gondoskodik!

A munka megkezdése előtt a Bérlő köteles ellenőrizni a gépet munkavédelmi és balesetelhárítási szempontból!A bérelt géppel történő balesetekért a Bérbeadó semmilyen anyagi és erkölcsi felelősséget nem vállal!

A bérleti idő lejártával a bérlet megszünik,a Bérlő köteles a bérelt gépet,eszközöket visszaszállítani!

Ha a Bérlő a bérelt tárgyat nem szállítja vissza,vagy elvész,a Bérlő köteles a tárgyak pótlási időpontjában a gép illetve az eszköz árát megfizetni!Ebben az esetben a bérleti idő lejárata az
a dátum,mikor a Bérlő nyilatkozik a gép illetve eszköz visszaszállíthatatlanságáról!

Kezes a fentiek teljesítéséért kézfizető kezességet vállal!

A gép kiadásakor eseti munkavédelmi ellenőrzésen átestem!

A kikölcsönző személy átnézte és elismerte,hogy a gép mukavédelmi szempontból hibátlan és bármilyen adódó balesetért a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli!

https://www.facebook.com/mezopeter970528/